Wyniki – zapytanie ofertowe nr 5/12/2021 r. z dn. 13.12.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadnia pt. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

10 stycznia, 2022 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 5/12/2021 z dn. 13.12.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji kampanii  informacyjno-edukacyjnej w ramach zadnia pt. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Great Open House Sp. z o.o.