Grzegorz Gańko: Miniony rok był wymagający

13 stycznia, 2020 mateusz Comments Off

W kolejnym odcinku cyklu podsumowującego 2019 r. w branży mleczarskiej minione 12 miesięcy ocenia Grzegorz Gańko, prezes OSM w Sierpcu:

Miniony rok był dla naszej spółdzielni, podobnie jak dla całej branży mleczarskiej, wymagający.

Dynamiczny wzrost kosztów nośników energii, korzystania ze środowiska, zagospodarowania odpadów oraz zatrudnienia pracowników, wpłynęły na pogorszenie się warunków gospodarowania. Dlatego rozpoczęliśmy działania nad wdrożeniem programu, który wprowadziłby nowe spojrzenie na gospodarkę wodną, ściekową, energetyczną oraz recykling opakowań. Stworzyliśmy więc Program Zrównoważonego Rozwoju „Stąd. Z Sierpca”. Ma on na celu zapewnienie pracy          i dobrobytu członkom spółdzielni, dbałości o środowisko, współpracy z lokalną społecznością.

Nasza pozycja rynkowa i oszczędności procesowe pozwoliły całym rokiem utrzymać ceny mleka w skupie na poziomie wyższym niż średnia krajowa i regionalna (nawet o kilkanaście gr za 1 litr mleka), pomimo wzrostu kosztów niemal we wszystkich obszarach naszej działalności. Również w gospodarstwach rolnych wzrosły koszty produkcji mleka. Członkowie spółdzielni oczekują zatem wzrostu cen mleka w skupie. Jednak, aby było to możliwe, musi ulec zmianie polityka cenowa sieci handlowych.

Podsumowując, roczne obroty spółdzielni wzrosły o około 6%, natomiast zysk pozostał na poziomie podobnym do lat poprzednich.

W 2020 roku zdecydowanie stawiamy na NASZ DALSZY ROZWÓJ! Na inwestycje, w minionym roku, wydaliśmy ponad 24 mln zł. Przyczyniły się one do wzrostu możliwości produkcyjnych, dostosowania oferty handlowej do zmieniającego się rynku oraz ograniczenia kosztów pozasurowcowych: pracy, energii, zużycia wody, opakowań.

W tym roku  planujemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia około 30 mln zł. Przede wszystkim mają one zaowocować wzrostem mocy produkcyjnych spółdzielni. Zainwestujemy także w rozwój transportu oraz pragniemy nadal udoskonalać                  i modernizować Program Zrównoważonego Rozwoju.