Wyniki – zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 r. z dn. 14.10.2019 r. dotyczące koordynacji zadania pn. „Mleczne skarby – Trade Milk”

19 listopada, 2019 mateusz Comments Off

Informujemy, że zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 r. z dn. 14.10.2019 r. dotyczące usługi koordynatora w ramach zadania pn. „Mleczne skarby – Trade Milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka serdecznie dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. W wyniku postępowania wybrana została oferta Pani Katarzyny Jankowskiej.