Pismo MRiRW ws. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. nadawania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywień w drodze mandatu

18 listopada, 2019 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo MRiRW ws. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. nadawania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywień w drodze mandatu.

Prosimy o zapoznanie się z i przesyłanie uwag do Biura PIM do dnia 06 grudnia 2019 r.

Poniżej znajduje się oficjalne pismo MRiRW oraz rozporządzenie.

pismo projekt mandaty do społecznych

OSR projekt mandaty do uzgodnień

projekt mandaty do uzgodnień