Wyniki – zapytania ofertowego nr 4/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji w roku 2021 quizu w przedszkolach w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

19 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 4/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji w roku 2021 quizu w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy PReFX.

 

Zgodnie z korektą protokołu o udzielenie zamówienia nr 4/01/2021 oferta firmy PROCONTENT Sp. z o.o. została odrzucona.