Wyniki – zapytania ofertowego nr 3/01/2021 z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań w przedszkolach w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki” finansowanego z Funduszu Promocji Mleka

19 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytania ofertowego nr 3/01/2021 z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań w przedszkolach w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki” finansowanego z Funduszu promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy PRownia – Sztuka Relacji.

Oferta firmy Amer Event  została odrzucona, ponieważ wpłynęła po terminie wyznaczonym w zapytaniu.

 

Zgodnie z korektą protokołu o udzielenie zamówienia nr 3/01/2021 oferta firmy PROCONTENT Sp. z o.o. została odrzucona.