Wyniki – zapytania ofertowego nr 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r dotyczącego realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, jako zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

4 listopada, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/10/2021 z dnia 07.10.2021 r dotyczącego realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, jako zadania finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Brzysky Company Limited.

Oferta firmy Adrino Mobile Sp. z o.o. została odrzucona.