Wyniki – zapytania ofertowego 2/10/2022 z dn. 24.10.2022 dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zdania pn. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

29 listopada, 2022 mateusz Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe 2/10/2022 z dn. 24.10.2022 dotyczące  zapewnienia usługi pełnienia  funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zdania pn. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska.

Oferta firmy CKSP Sp. z o.o. została odrzucona.