28-11-2022

Aktualizacja: Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 4/11/2022 r. z dnia 21.11.2022 r. dotyczące usługi polegającej na kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka z dnia 28.11.2022

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 4/11/2022 z dnia 21.11.2022 r. dotyczącego kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, poniżej w pliku zamieszczamy pytania z dn. 28.11.2022 r. wraz z odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 4 11 2022