Wspólne stanowisko polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego

16 czerwca, 2023 mateusz Comments Off

Z inicjatywy między innymi Agnieszki Maliszewskiej, Dyrektor Polskiej Izby Mleka w dniu dzisiejszym odbył się pierwszy branżowy szczyt PL UA, dialog i szukanie rozwiązań. Działamy wspólnie dla rolników, przetwórców i konsumentów!