Spotkanie online polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego

16 czerwca, 2023 mateusz Comments Off

Dnia 16.06.2023 z inicjatywy Dyrektor Polskiej Izby Mleka Agnieszki Maliszewskiej, odbyło się spotkanie online polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego. W spotkaniu ze strony polskiej i ukraińskiej uczestniczyło łącznie około 40 osób.

Spotkanie zorganizowano w związku z opublikowaną dnia 02.06.2023  zapowiedzią rządu Ukrainy ograniczenia w dostępie do rynku ukraińskiego przez wzmożenie dodatkowych badań i kontroli polskich produktów mlecznych.

Wywołało to niepokój zarówno polskich jak i ukraińskich przedsiębiorców.

Podczas spotkania zadeklarowano chęć współpracy polskiego i ukraińskiego sektora mleczarskiego. Zgodnie stwierdzono, iż zarówno  polski jak i ukraiński przemysł mleczarski pragnie prowadzić dialog oraz współpracę w zakresie wymiany handlowej w taki sposób aby wzmacniać pozycję obu krajowych sektorów mleczarskich na arenie międzynarodowej.

Jako prelegenci ze strony ukraińskiej głos zabrali: Arsen Didur – dyrektor wykonawczy ZPMU, Oleksandr Samokhvalov – dyrektor firmy Lustdorf oraz Leonid Tułusz – kierownik działu polityki finansowo-kredytowej i podatkowej Narodowego Centrum Naukowego „Instytut Ekonomii Rolnej”.

Stronę polską reprezentowali: Grzegorz Gańko Prezes Polskiej Izby Mleka i Przewodniczący Porozumienia dla Mleczarstwa, Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Paweł Wyrzykowski – Analityk Sektora Mleczarskiego BNP Paribas.

Strona ukraińska zaznaczała, że polski przemysł mleczarski może być dla nich wzorem, jak bardzo w ciągu ostatnich kilku dekad może rozwinąć się ta branża. Istotne jest również, że wielkość eksportu ukraińskiego do Polski nie jest zagrożeniem dla polskiego sektora mleczarskiego.

Podsumowując spotkanie, obie strony wyraziły wolę dalszych rozmów branżowych, a także stwierdziły, że popierają wolny handel bez jakichkolwiek politycznych ograniczeń oraz przejrzyste i stabilne zasady dla obu stron.  Wyrazem tego było sformułowanie wspólnego stanowiska polskich i ukraińskich organizacji sektora mleczarskiego.

„Istotne jest aby nasz głos po obu stronach granicy usłyszały administracje rządowe oraz konsumenci. Tylko wspólne, zgodne działania dają szansę na przezwyciężenie kryzysu w sektorze mleczarskim”. – powiedziała Agnieszka Maliszewska.