Wiceprezydent COGECA o F2F

14 maja, 2020 mateusz Comments Off

Koszty strategii „od pola do stołu” poniosą wszyscy – rolnicy i konsumenci, ponieważ w Europie ogromnie zdrożeje żywność.

Wiceprezydent COGECA o F2F

Unijna komisarz ds. bezpieczeństwa żywności, Stella Kyriakides, przedstawiła europosłom informację na temat strategii „od pola do stołu”. Dokument ma zostać przyjęty przez Komisję Europejską w przyszłym tygodniu (20 maja). – Zmiany nie będą łatwe, ale są konieczne – powiedziała Kyriakides.

Stella Kyriakides opowiedziała się za ograniczeniem stosowania pestycydów, nawozów i antybiotyków w hodowli zwierząt. Zaznaczyła jednak, że nie ustalono jeszcze konkretnych wskaźników tych ograniczeń. Nie wiadomo więc, czy będzie to 30 czy np. 50 procent.

– Strategia nie nałoży nowych reguł czy ograniczeń od razu po opublikowaniu. Będzie to raczej program współpracy między rolnikami, a dystrybutorami żywności na rzecz stworzenia zrównoważonych praktyk – uspokajała posłów z Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Stella Kyriakides.

Zaznaczyła jednocześnie, że pandemia koronawirusa uwydatniła potrzebę wprowadzenia działań proponowanych w strategii.

Temat tak szybkiego procedowania nad strategią F2F zdominował ostanie posiedzenie Prezydencji COGECA, które w formie wideokonferencji odbyło się 13 maja 2020. Niepokojące jest tempo prac nad tak ważnym dokumentem. Zdaniem wiceprezydent COGECA, Agnieszki Maliszewskiej, należy to dokładnie przeanalizować, pokazać skutki dla sektora rolno – spożywczego, a także dla konsumentów.

  • Obawiam się, że koszty tego procesu poniesie całe społeczeństwo, nie tylko rolnicy, ale też konsumenci, którzy będą musieli dużo więcej zapłacić za żywnośćdodaje wiceprezydent Agnieszka Maliszewska. – Zbyt mało o tym mówimy, skupiamy się na aspektach ekologicznych, pomijając aspekt ekonomiczny i społeczny. Najgorsze będzie, jeśli Europa z eksportera żywności stanie się jej importerem. A o tym także musimy rozmawiać.

Podczas wideokonferencji mówiono o konieczności zabezpieczenia ogromnych środków finansowych pochodzących spoza WPR na zrekompensowanie rolnikom i przetwórcom strat związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu.

Niezrozumiałym jest także fakt, że w Parlamencie Europejskim za strategię F2F odpowiada Komisja Środowiska, a nie Komisja Rolnictwa.

  • Zauważalne jest także bardzo aktywne działanie Fransa Timmermansa, niestety nie jest to działanie na rzecz europejskich rolników i spółdzielni – dodaje Agnieszka Maliszewska. Ograniczenia w produkcji spowodowane wyłączeniem z produkcji 10% areału upraw i lasów, ograniczenie pestycydów, neutralność klimatyczna Europy do 2050 roku to cele, które pociągną za sobą ogromne koszty dla rolników. Należy pamiętać, że to dziś rolnicy stają na straży środowiska, dobrostanu zwierząt i to właśnie rolnicy najbardziej starają się o to środowisko dbać.

Europejscy rolnicy i spółdzielcy bardzo poważnie obawiają się tego, że w obecnym kształcie i pracach nad tym dokumentem przez Komisję Rolnictwa w PE, rolnictwo i skutki dla rolnictwa zostaną odsunięte na margines prac. Dlatego ważne jest, aby już teraz głośno mówić o kosztach tej strategii.

COGECA to największa europejska organizacja lobbingowa reprezentująca interesy europejskich spółdzielni rolniczych, wszystkich sektorów. Jest bezpośrednim partnerem w rozmowach pomiędzy środowiskiem rolniczym a Parlamentem czy Komisją Europejską. Działa od ponad 50 lat. W ub. roku na funkcję pierwszego wiceprezydenta COGECA została wybrana Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka.