WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY MLEKA 2019

29 maja, 2019 mateusz Comments Off

W dniu 28 maja 2019 r. w Restauracji Endorfina Foksal w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków

Polskiej Izby Mleka.

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2018. Udzielono również absolutorium Zarządowi Polskiej Izby Mleka oraz przyjęto plan działania i plan finansowy na bieżący rok. Omówiono również kwestie Standardu Certyfikacji Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności ,,Bez GMO” oraz spółdzielczości mleczarskiej w Polsce.