Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka 2024

Na podstawie § 27 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Mleka Zarząd Polskiej Izby Mleka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się  6 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – platformy MS Teams (z możliwością rejestracji obrad).

Załączniki do spotkania:

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków PIM

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Mleka

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków PIM

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków PIM

Załącznik nr 1 Oświadczenie do regulaminu posiedzenia

Pełnomocnictwo

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka ws. przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia PIM

Uchwała Zarządu Polskiej Izby Mleka ws. ustalenia terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Izby

W przypadku reprezentacji łącznej wskazanej w KRS proszę pamiętać, aby przedstawiciel firmy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, dostarczył załączone pełnomocnictwo. Niezbędne jest także przesłanie przez Członka PIM skanu wypełnionego i podpisanego przez siebie oświadczenia.
(Załącznik nr 1 Oświadczenie do regulaminu posiedzenia).

Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie osoby uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu drogą mailową na adres izba@izbamleka.pl do dnia 24.05.2024 r.