Unieważnienie zapytanie ofertowego nr 2/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

9 marca, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż  zapytanie nr 2/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań reklamowych w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało unieważnione.