Aktualizacja. Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr zapytania nr 3/02/2021 z dnia 22.02.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

8 marca, 2021 mateusz Comments Off

W związku z pytaniem, jakie pojawiło się do zapytania nr zapytania nr 3/02/2021 z dnia 22.02.2021 r. dotyczącego prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka poniżej w pliku zamieszczamy pytanie z dn. 08.03.2021 r. wraz z odpowiedzią.

Odpowiedź na pytanie z dn 08 03 2021 r. do zapytania ofertowego nr 3 02 2021