Unieważnienie zapytania ofertowego nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

2 lipca, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż  zapytanie ofertowe nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało unieważnione  bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.