Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczącego kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

2 lipca, 2021 mateusz Comments Off

Informujemy, iż   zapytanie nr 1/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, zostało unieważnione.

Unieważnienie to jest spowodowane brakiem ofert na zapytanie ofertowe  nr 1/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 – projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.