Szkolenie „System HACCP – przegląd zagrożeń w branży mleczarskiej”

28 lutego, 2023 mateusz Comments Off
W dniu 28.02.2023 Polska Izba Mleka zorganizowała kolejne szkolenie w ramach projektu „Konferencje szkoleniowe i szkolenia” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. Tematem spotkania online, w którym uczestniczyło ponad 70 osób było „System HACCP – przegląd zagrożeń w branży mleczarskiej”.
Szkolenie prowadziła dr inż. Barbara Robak, która posiada duże doświadczenie we wdrażaniu standardów, ceniona jest przede wszystkim za rozległą wiedzę, profesjonalne podejście, rzetelność i dbanie o każdy szczegół szkolenia i projektów wdrożeniowych, dzięki czemu szkolenie cieszyło się tak dużą popularnością.
System HACCP czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systemowym postepowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.
Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb branży mleczarskiej, czego potwierdzeniem jest zadowolenie uczestników oraz duże zainteresowanie nowymi tematami szkoleń. Niezwykle istotną zaletą szkoleń w formie online jest możliwość zgromadzenia w jednym czasie wielu osób, co nie byłoby możliwe w przypadku szkoleń stacjonarnych.
Projekt „Konferencje szkoleniowe i szkolenie” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.