Szkolenie online pt. AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI GMP/GHP ORAZ HACCP WG ISO 22000:2018, sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka

9 grudnia, 2020 mateusz Comments Off
W celu sprawdzenia czy wszystkie działania podejmowane w zakresie systemu/produkcji są realizowane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przeprowadzane są audity.
Audit to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polska Izba Mleka w dniu dzisiejszym tj. 09.12.2020 r. realizuje bezpłatne szkolenie online pt. “AUDYTOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI GMP/GHP ORAZ HACCP WG ISO 22000:2018”, które sfinansowane jest z Funduszu Promocji Mleka w ramach zadania „SZKOLENIA ONLINE”.