KIG:Konferencja „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”

9 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka otrzymała  informacją z KOWR o organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą konferencji „Praktyczny wymiar pomocy dla polskich eksporterów w czasie Covid”. Wydarzenie odbędzie się 10 grudnia w godzinach 10:00 – 14:00 na platformie ZOOM. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnicy uzyskają informacje o:

  1. możliwościach uzyskania wsparcia finansowego
  2. pomocy merytorycznej ze strony polskich placówek dyplomatycznych
  3. wsparciu w postaci porad nt. dywersyfikacji działań eksportowych

Informacje przekaż± przedstawiciele resortów i instytucji finansowych dysponujących wiedzą i instrumentami wsparcia polskiego eksportu. W ramach konferencji planujemy interaktywny panel z udziałem ekspertów działających przy Prezesie KIG. Zespół Doradców Dyplomatycznych składa się z byłych ambasadorów RP, dysponujących ogromną wiedzą na temat bieżącej sytuacji na zagranicznych rynkach, atrakcyjnych dla polskiego eksportera i importera.

Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom nt. możliwości i szans dla polskiego biznesu na wybranych rynkach zagranicznych.

Program wydarzenia znajduje się pod linkiem:

https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/11/Program-Praktyczny-wymiar-pomocy-dla-polskich-eksporterow-w-czasie-Cov….pdf

Rejestracja na konferencję odbywa się pod linkiem:

https://formularze.kig.pl/pl/2020-12-10-eksport/

 

Link do udziału zostanie do Państwa przesłany przed wydarzeniem.

 

Informacji drogą mailową udziela:

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranic±
e-mail: bwzz@kig.pl