Standard PIM „Bez GMO” spełnia oczekiwania klientów

15 czerwca, 2020 mateusz Comments Off

Każdy konsument robiąc zakupy może mieć obawy o jakość kupowanej żywności. Wynikać one mogą z przekazu medialnego lub opinii przyjaciół. Dotyczy to zwłaszcza żywności modyfikowanej genetycznie, która jest często tematem szerokiej dyskusji. Wiedza na temat wpływu GMO na organizm człowieka jest nieustannie rozwijającym się obszarem nauki, a badania laboratoryjne niemal każdego dnia dostarczają nowych informacji w tym zakresie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów oraz podmiotów zrzeszonych w PIM, Polska Izba Mleka opracowała Standard PIM „Bez GMO”. Umożliwia on podmiotom działającym w łańcuchu spożywczym i paszowym wdrożenie wymagań zapewniających stosowanie najlepszych praktyk w obszarze wyrobów wolnych od GMO, a także zapewnienie najwyższej jakości oraz zgodności z przepisami prawnymi.

Tworząc niniejszy standard poczyniono kilka istotnych założeń. Uznano, że pojęcie wolne od GMO będzie odnosiło się do poziomu zawartości składników modyfikowanych genetycznie określonych w przepisach prawa, wynikającego z techniczno-technologicznych możliwości pozyskania produktu „wolnego od GMO” na konkretnie określonym poziomie jego dopuszczalnej obecności. Producenci posiadający certyfikat Standardu PIM „Bez GMO” są w stanie udowodnić swoim klientom, że oferowany przez nich produkt jest bezpieczny oraz spełnia ich oczekiwania.

Nie czekaj, dołącz już dziś do grona firm posiadających certyfikat Standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO”!

Wszystkie firmy zainteresowane wymaganiami Standardu PIM „Bez GMO” zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Polskiej Izby Mleka pod adresem mailowy:  nongmo@izbamleka.pl