Spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej w Rynie

10 września, 2020 mateusz Comments Off
W dniu 9 września br. w Rynie odbyło się spotkanie władz krajowych organizacji z branży mleczarskiej: Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka.
Uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili wolę utworzenia Porozumienia dla mleczarstwa, jako nowej formy współpracy organizacji i wypracowania wspólnego stanowiska całej branży mleczarskiej wobec poważnych wyzwań i zagrożeń z jakimi sektor przetwórstwa mleka będzie się zmagał w najbliższej przyszłości. Porozumienie jest dobrowolne, a jego Sygnatariusze zachowają swoją podmiotowość i niezależność w jego ramach. Ustalono, że najpóźniej do końca 2020 roku zostanie wypracowana Deklaracja programowa, aby umożliwić jak najszybsze podjęcie prac merytorycznych przez Porozumienie.