Pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące wprowadzenie przez właściwe władze Argentyny (SENASA) nowych wzorów formularzy obowiązujących w ramach prelistingu dla podmiotów zainteresowanych prowadzeniem swoich produktów na rynek Argentyny

11 września, 2020 mateusz Comments Off

Do Polskiej Izby Mleka wpłynęło  pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 11 września 2020 r., znak: GIWbż.540.202.2020.1.AR. dotyczące wprowadzenie przez właściwe władze Argentyny (SENASA) nowych wzorów formularzy obowiązujących w ramach prelistingu dla podmiotów zainteresowanych prowadzeniem swoich produktów na rynek Argentyny.

Załączniki:

  1. zał. 1 ZATWIERDZENIE ZAKŁADU IMPORTUJĄCEGO_INCORPORACIÓN ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR
  2. zał. 2 WYKREŚLENIE ZAKŁADU IMPORTUJĄCEGO_BAJA ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR
  3. zał. 3 ZMIANA ZAKŁADU IMPORTUJĄCEGO_MODIFICACIÓN ESTABLECIMIENTO IMPORTADOR
  4. zał. 4 mleko_PEŁNA ZAKTUALIZOWANA LISTA ZAKŁADÓW
  5. zał. 5 kolagen żelatyna osłonki_PEŁNA ZAKTUALIZOWANA LISTA ZAKŁADÓW