Spotkanie online dotyczące programu certyfikacji ,,Dobrostan zwierząt”

12 grudnia, 2022 mateusz Comments Off

W dniu dzisiejszym tj. 12.12.2022 r. odbyło się spotkanie online dotyczące programu certyfikacji ,,Dobrostan zwierząt” opracowanego przez Polską Izbę Mleka. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele działów skupów w mleczarniach, osoby odpowiedzialne za nadzór nad jakością dostarczanego mleka i współpracę z hodowcami, doradcy rolniczy, rolnicy indywidualni oraz osoby zainteresowane dobrostanem krów mlecznych.

Podczas spotkania przedstawiono założenia katalogu wymagań modułu dotyczącego dobrostanu zwierząt,  który stanowi część  Standardu PIM, najważniejsze przepisy prawne w zakresie dobrostanu zwierząt oraz czynniki wpływające na dobrostan bydła mlecznego.

Opracowany przez Polską Izbę Mleka program pozwoli rolnikom dostosować się do założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanych ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami. Niewątpliwie podniesie także konkurencyjność tych gospodarstw, które zdecydują się na działanie zgodnie z programem.