Spotkanie dot. eksportu rolno-spożywczego do krajów trzecich – wsparcie ze strony administracji i placówek zagranicznych RP

10 lutego, 2021 mateusz Comments Off

W dniu 09.02.2021 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zorganizowało spotkanie pt. „Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – wsparcie ze strony administracji i placówek zagranicznych RP”.

W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda, Minister Spraw Zagranicznych Pan Paweł Jabłoński, przedstawiciele ambasad, radcowie rolni oraz ponad 20 przedstawicieli organizacji rolno-spożywczych, w tym Agnieszka Maliszewska – dyrektor Polskiej Izby Mleka, pierwsza wiceprezydent COGECA.

Na wstępie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przywitał uczestników i przedstawił krótko cel spotkania, którym było pozyskanie informacji od przedstawicieli organizacji rolno-spożywczych na temat barier z którymi borykają się podczas eksportu do krajów trzecich, a następnie podjęcie działań przez MRiRW oraz MSZ by ułatwić możliwości eksportu na rynki pozaunijne.

Podczas spotkania przedstawiciele organizacji rolno-spożywczych spożywczych mówili o problemach z jakimi przedsiębiorcy borykają się podczas eksportu do krajów trzecich.

Podczas spotkania głos zabrała Pani Agnieszka Maliszewska – Dyrektor Polskiej Izby Mleka, wiceprezydent COGECA mówiąc, iż dla branży mleczarskiej istotny jest każdy rynek trzeci. Wszystko jest istotne w zdobywaniu nowych rynków, świadectwa również. Organizacja misji gospodarczych z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz administracji rządowej wraz z przedstawicielami firm byłoby dobrym rozwiązaniem. Tego typu wyjazdy umożliwiają bezpośredni kontakt z kontrahentem i pokazują wsparcie rządu.

Na koniec głos  zabrał Pan Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podziękował za uczestnictwo i powiedział, iż ma nadzieję, iż to pierwsze spotkanie z cyklu spotkań. Podziękował również Pani Agnieszce Maliszewskiej – dyrektor Polskiej Izby Mleka za dobre słowo i za współpracę, podkreślając iż PIM to jedna z organizacji, z którymi bardzo dobrze się współpracuje.

Pełna informacja dostępna będzie w najbliższym wydaniu Tygodniowego Insidera.