PIM inicjatorem dyskusji nad dobrostanem krów

10 lutego, 2021 mateusz Comments Off

10 lutego odbyło się pierwsze spotkanie, powstałej z inicjatywy Agnieszki Maliszewskiej dyrektor Polskiej Izby Mleka, grupy roboczej zajmującej się zagadnieniem standardu  PIM ukierunkowanego na dobrostan zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem bydła mlecznego.

Komisja Europejska opracowując Europejski Zielony Ład wpisała w jego założenia niezwykle istotny element, a mianowicie dobrostan zwierząt. Polska Izba Mleka podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt. Jego założeniem jest rozszerzenie istniejącego już Standardu Polskiej Izby Mleka „Bez GMO” o moduł systemu oceny dobrostanu zwierząt. Pozwoli to rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

– Polska podobnie jak inne kraje UE będzie musiała spełnić te ambitne cele, jakie zakłada Komisja Europejska w kluczowych strategiach i o tym musimy mówić wprost i otwarcie, nie mamy od tego odwrotu – powiedziała Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM i wiceprezydent COGECA. – Zdajemy sobie sprawę z konieczności informowania opinii publicznej o tym, że już dziś wiele w tym zakresie zrobiliśmy i nikt lepiej niż rolnicy nie dba o dobrostan zwierząt w gospodarstwach, ponieważ są one źródłem utrzymania rolnika. Ale my chcemy iść krok dalej. Chcemy podnosić te standardy, chcemy edukować konsumentów o tym, jak wygląda prawda w zakresie dobrostanu, obalać fałszywe przekazy pseudo obrońców zwierząt. Ważne też, żebyśmy na poziomie Komisji i Parlamentu Europejskiego zabiegali o większy strumień finansowania dla rolnictwa w obszarze planowanych zmian w Nowej Wspólnej Polityce Rolnej.

Nowy moduł dotyczący dobrostanu zwierząt będzie obejmował takie elementy jak: organizacja gospodarstwa rolnego, budynki i urządzenia w gospodarstwie rolnym, pastwiska, kondycja i zdrowie zwierząt, żywienie zwierząt i opieka nad nimi. Elementów, które obejmuje nowy moduł jest sporo, a wiedząc, że zagadnienie to nie jest obojętne podmiotom zrzeszonym w Polskiej Izbie Mleka oraz z nią współpracującym, PIM do dyskusji nad tym kompleksowym rozwiązaniem zaprosiła osoby, których doświadczenie, znajomość tematu i rozległe kontakty z rolnikami pozwalają na jak najlepsze opracowanie standardu. W grupie znaleźli się przedstawiciele podmiotów przetwarzających mleko, stowarzyszeń mleczarskich, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz jednostki certyfikującej. Zagorzała i merytoryczna dyskusja podczas dzisiejszego spotkania udowodniła, że jest wiele zagadnień do omówienia. Uczestnicy już dziś mieli wiele cennych uwag i sugestii oraz pomysłów. Zdecydowano, że spotkania w formie online odbywać się będą regularnie co dwa tygodnie. Ustalono też termin następnego spotkania, podczas którego uczestnicy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat otrzymanego katalogu wymagań dotyczących modułu odnośnie dobrostanu zwierząt.

Rozwijający się rynek spożywczy, w szczególności rynek przetwórstwa mleka, poszukuje nowych możliwości dostosowania się do zmieniających się potrzeb konsumentów i wymagań prawnych. Objęcie Standardem PIM tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt to kolejne rozwiązanie pomagające branży mleczarskiej oraz rolnikom na zwiększenie konkurencyjności na rynku poprzez dobre skojarzenia nie tylko z wysokiej jakości, bezpiecznymi produktami, ale także standaryzowanym pozyskiwaniem surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.

W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, producenci mleka zrzeszeni w Stowarzyszeniu Polskie Mleko, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, zootechnicy, przedstawiciele zakładów przetwórczych oraz audytorzy z TUV SUV Polska, współpracujący z Polską Izbą Mleka.

Kolejne prace zespołu zaplanowano już za dwa tygodnie, a grupie roboczej przewodniczyć będzie Pani Beata Petrykowska z Bel Polska.