Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy - spotkanie z uczelniami - Polska Izba Mleka

    Jesteś tutaj
  • Strona główna
  • 1. AktualnościSieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy – spotkanie z uczelniami

Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy – spotkanie z uczelniami

W dniu dzisiejszym (26 marca) miało miejsce, zorganizowane przez Polską Izbę Mleka, spotkanie online z przedstawicielami uczelni realizującymi „Sieć badawczą uczelni przyrodniczych na rzecz rozwoju polskiego sektora mleczarskiego – projekt badawczy” którego celem jest przeprowadzenie badań naukowych wspierających sektor mleczarski w zakresie innowacyjnej i bezpiecznej produkcji przy zachowaniu dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska w aspekcie postępujących zmian klimatycznych.

Sieć tworzą:
– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – jako Lider projektu,
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Podczas spotkania prof. dr hab. Bartosz Sołowiej – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie omówił główne celu projektu, ramy czasowe oraz planowane działania obejmujące 3 obszary:

Obszar I: Panel nowatorskich badań do analizy surowca i wyrobu mleczarskiego w kierunku poprawy jego bezpieczeństwa, jakości, walorów prozdrowotnych.

Obszar II: Innowacyjne rozwiązania inżynierskie wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich.

Obszar III: Popularyzowanie spożycia wyrobów mleczarskich oraz opracowanie innowacyjnego modelu upowszechniania nowej wiedzy o produktach mleczarskich w aspekcie ich właściwości prozdrowotnych.

Prof. dr hab. Piotr Goliński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił szerzej obszar II projektu – Innowacyjne rozwiązania inżynierskie wspierające działania prośrodowiskowe polskich zakładów mleczarskich, skupiając się na opracowaniu metodologii do realnego szacowania faktycznej emisji gazów oraz prostej aplikacji, która pozwoli zakładom mleczarskim zaproponować dostawcom mleka udział w kontroli klimatycznej w celu redukcji śladu CO2.

Założenia ww. projektu spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników spotkania. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom uczelni zaproszonym przez Polską Izbę Mleka do zaprezentowania swoich działań. Podczas dyskusji padło stwierdzenie „gramy do jednej bramki”, dlatego też niezwykle cieszy nas chęć współpracy zarówno uczelni, jak i spółdzielni mleczarskich oraz firm działających w branży.

leave a comment