Posiedzenie Specjalnego Komitetu ds Rolnictwa - Polska Izba Mleka

Posiedzenie Specjalnego Komitetu ds Rolnictwa

Dziś rano podczas posiedzenia Specjalny Komitet ds Rolnictwa (SCA) dał dobry przykład popierając środki upraszczające zaproponowane przez Komisję Europejską. COPA COGECA (CC) potwierdzają swoje poparcie dla pakietu uproszczeń i z zadowoleniem przyjmują ten krok Komisji Europejskiej, który świadczy o zrozumieniu trudności, z jakimi borykają się rolnicy i spółdzielnie rolnicze.
COPA COGECA uważa, że zmiany te zapewnią rolnikom większą elastyczność we wdrażaniu przejścia na bardziej zrównoważone rolnictwo w sposób uwzględniający warunki glebowe, klimatyczne i lokalne oraz specyfikę w całej UE.

Przede wszystkim oczekujemy, że te środki upraszczające ułatwią zmiany w krajowych planach strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR) i znacznie przyspieszą proces ich zatwierdzania – czytamy w komunikacie wydanym przez CC
Warto zaznaczyć, że środki te nie zmieniają głównych celów WPR, ale zapewniają niezbędną elastyczność, aby rolnicy mogli dostosować swoje praktyki i reagować w zrównoważony sposób na coraz większą presję wynikającą z częstszych zjawisk klimatycznych, niestabilności geopolitycznej i niepewności rynkowej.
Środki te muszą być stosowane z mocą wsteczną do stycznia 2024 r. i muszą zapewniać rolnikom bardzo potrzebną przewidywalność i stabilność do 2027 r.
– Dziś stabilność i przewidywalność jest kluczowym elementem w dyskusji jaką prowadzimy z Komisją Europejską – dodaje Agnieszka Maliszewska – pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA i dyrektor Polskiej Izby Mleka.
Teraz czas na Parlament Europejski, który wzywamy do szybkiego zaangażowania się i przekazania do końca kwietnia pozytywnych informacji zwrotnych na temat propozycji, tak aby mogły one zostać wdrożone przez rolników w całej Europie w jak najszybszym czasie.

leave a comment