Seminarium online w sprawie polityki UE w zakresie promowania produktów rolnych

11 czerwca, 2021 mateusz Comments Off
W dniu 09.06.2021 r. przedstawiciel Polskiej Izby Mleka uczestniczył w wideokonferencji pt. Perspektywy sektora Owoce&Warzywa i innych produktów rolnych, w odniesieniu do reformy polityki promocyjnej (en. Perspectives from the F&V sector and beyond on the reform of the promotion policy).
COPA COGECA i Freshfel Europe zorganizowały seminarium online w sprawie polityki UE w zakresie promowania produktów rolnych. Europejska i dobrze finansowana polityka pomaga rolnikom i innym podmiotom gospodarczym promować produkcję UE na świecie poprzez uzyskiwanie większej wartości dodanej. W interaktywnym spotkaniu wzięli udział decydenci z instytucji europejskich, państw członkowskich i przedstawiciele biznesu, m.in. w spotkaniu uczestniczył Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski.
Pełna informacja na temat spotkania dostępna będzie w najbliższym wydaniu Tygodniowego Insidera