rozp. MRiRW z 24.08.2020 – pomoc dla rolników w związku z COVID-19 w ramach PROW 2014-2020

28 sierpnia, 2020 mateusz Comments Off

Biuro Polskiej Izby Mleka informuje, że dzisiaj (28 sierpnia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pomocy dla rolników najbardziej dotkniętych kryzysem COVID-19, która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, przez ARiMR, tj.

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467).

Wysokość pomocy będzie uzależniona od skali produkcji i będzie miała formę ryczałtu (określone w rozporządzeniu).

Termin naboru wniosków zostanie niebawem ogłoszony przez Prezesa ARiMR.

Pomoc zostanie wypłacona niezwłocznie, jeszcze w tym roku.

rozp. MRiRW z dnia 24 sierpnia 2020 – pomoc dla rolników_Covid 19_PROW 2014-2020