Pismo Z-cy GLW dot. eksportu do Japonii

28 sierpnia, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 28 sierpnia 2020 r  dotyczące kwestii  konieczności posiadania świadectwa weterynaryjnego przy eksporcie do Japonii żywności złożonej (tj. zawierającej w swoim składzie zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego).