Raport dotyczący umowy o wolnym handlu z UE i Nową Zelandią oraz UE i Australią

14 stycznia, 2020 mateusz Comments Off

Kilka dni temu Komisja Europejska opublikowała ważny raport dotyczący umowy o wolnym handlu z UE i Nową Zelandią oraz UE i Australią. Negocjacje w toku.
Nowa Zelandia:

W sprawozdaniu tym analizuje się potencjalny wpływ umowy o wolnym handlu między UE a Nową Zelandią na gospodarkę, społeczeństwo, prawa człowieka i środowisko naturalne. Stosujemy wielopłaszczyznowe podejście metodologiczne, łącząc wyniki modelowania gospodarczego dostarczone przez DG ds. Handlu z analizą jakościową opartą na przeglądzie literatury, dyskusjach z ekspertami i szerokich konsultacjach z głównymi zainteresowanymi stronami.

Stosunki handlowe i inwestycyjne między UE a Nową Zelandią charakteryzują się średnio stosunkowo niskimi barierami taryfowymi i pozataryfowymi, ale szczytowymi wartościami w przypadku niektórych produktów i przepisów.
Analiza potencjalnych skutków gospodarczych wykazuje ogólnie pozytywne skutki makroekonomiczne dla UE i Nowej Zelandii, w oparciu o analizę obejmującą również umowę o wolnym handlu między UE a Australią. Oczekuje się, że w 2030 r. eksport dwustronny w UE będzie o 31,7 % wyższy w porównaniu z sytuacją bez umowy o wolnym handlu, a realny PKB nieznacznie wzrośnie (wszystko to w ambitnym scenariuszu). W przypadku Nowej Zelandii eksport dwustronny ma wzrosnąć o 23,4 %, dobrobyt o 567 mln EUR, a realny PKB o 0,5 %. Istnieje jednak zróżnicowanie sektorowe, w którym napoje i tytoń, warzywa i owoce oraz produkty mleczarskie zyskują najwięcej w Nowej Zelandii, a pojazdy silnikowe i maszyny w UE. Oczekuje się, że korzyści odniosą również MŚP w UE i Nowej Zelandii, a także konsumenci w obu krajach. Efekt przekierowania handlu dla państw trzecich będzie bardzo ograniczony, podczas gdy analiza łańcucha wartości pokazuje, że powiązane gospodarki państw trzecich mogłyby na tym skorzystać. Oczekuje się, że płace pozostaną równe (dla UE) lub wzrosną (dla Nowej Zelandii) zarówno dla pracowników niewykwalifikowanych, jak i wykwalifikowanych. Oczekuje się, że wpływ na prawa człowieka będzie marginalny, z wyjątkiem niektórych potencjalnych skutków w sektorach, na które wpływ ten jest negatywny. Oczekuje się, że wpływ na środowisko naturalne będzie marginalnie negatywny.