Agnieszka MALISZEWSKA w Brukseli na Prezydium COGECA

14 stycznia, 2020 mateusz Comments Off

8 stycznia 2020 w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie nowej Prezydencji COGECA wybranej na dwuletnią kadencję. Prezydentem został Hiszpan Ramon Armengol, zaś pierwszym wiceprezydentem Agnieszka Maliszewska. W skład Prezydium weszli przedstawiciele Finlandii, Włoch, Francji, Niemiec i Danii.

Jako pierwsza wiceprzewodnicząca Agnieszka Maliszewska odpowiadać będzie za promocję rozwoju spółdzielni w środkowo- wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich.
Ponadto tematyka badań naukowych, innowacji i digitalizacja (RID), wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz edukacja i umiejętności.

To zakresy działań nadzorowane przez A.Maliszewską w COGECA, ustalone podczas pierwszego spotkania nowej Prezydencji.
Spotkania Prezydencji są bardzo intensywne i niezwykle obfite pod względem treści merytorycznych. Omawiane są stanowiska COGECA w najważniejszych obszarach dotyczących sektora spółdzielczego w Europie oraz wpływu czynników zewnętrznych na funkcjonowanie europejskich spółdzielni rolniczych – mówi Agnieszka Maliszewska. – Trzeba też pamiętać o tym ważnym aspekcie, że COGECA reprezentuje interesy wszystkich unijnych spółdzielni rolniczych, zatem ważne jest wypracowanie takiego punktu widzenia, który zaspokaja interesy wszystkich krajów.