Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie zbieranych danych rynkowych

25 listopada, 2020 mateusz Comments Off

Do Polskiej Izby Mleka wpłynęła informacja z MRiRW o zamieszczeniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w sprawie zbierania danych rynkowych. Zachęcamy do zapoznania się z tym projektem i przysyłania uwag do dn. 07.12.2020 r. na adres izba@izbamleka.pl

PojektROZPORZĄDZENIA_badaniarynkowe 18_11_do uzgodnien