Ostatnia szansa by wziąć udział w konkursie „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”

26 listopada, 2020 mateusz Comments Off

Copa i Cogeca przy wsparciu Cajamar Caja RuralTematem organizuje V edycję konkursu „Europejskiej nagrody za innowacje spółdzielcze”, której tematem przewodnim są innowacje umotywowane zrównoważonością, czyli tworzenie nowych produktów, usług, przestrzeni rynkowej, procesów i modeli biznesowych, których motorem są cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Europejska nagroda za innowację spółdzielczą Cogeca ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. Oprócz prestiżu, jakim jest zdobycie Europejskiej nagrody za innowację spółdzielczą, laureaci i finaliści otrzymają również kompleksowy „pakiet medialny”, w ramach którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia, sukcesy i innowacje.

Zgłoszenia mogą być nadsyłane przez spółdzielnie wszystkich poziomów, form i rozmiarów, aktywne w wyżej wymienionych sektorach, które z powodzeniem wprowadziły innowacje spółdzielcze lub pomogły w ich rozwoju w jednym lub kilku Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

Termin składania wniosków wydłużono do piątku 18 grudnia 2020 r. do godz. 12.00.

Zachęcamy do odwiedzenia specjalnej strony internetowej https://www.agricooperativesaward.eu/ , gdzie zamieszczono wszelkie istotne informacje i nowy harmonogram dotyczący konkursu. Na stronie dostępny jest również formularz internetowy, za pomocą którego można składać wnioski.