Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

14 listopada, 2022 mateusz Comments Off

Zamieszczamy projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji (OSR), z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag w terminie do 17 listopada br. do godziny 15.00 na adres  izba@izbamleka.pl

Zał. Projekt rozporządzenia 9.11.2022 _ część 2 Inwestycji A1.4.1 KPO_