Prezydium COGECA

22 września, 2022 mateusz Comments Off

W dniach 21-23 września 2022 r. w Brukseli odbywa się Prezydium COGECA, w którym uczestniczy Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA – Agnieszka Maliszewska.

COGECA (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej) reprezentuje ogólne i konkretne interesy europejskich spółdzielni rolno-spożywczych, leśnych i rybołówstwa wobec instytucji UE i innych organizacji społeczno-ekonomicznych zaangażowanych w proces decyzyjny w UE.

Na posiedzeniu Prezydium w dn. 22 września br. przewodniczący COGECA Ramon Armengol poprosił obecnych na sali członków o zaopiniowanie, zgodnie z art. 6 ust. 5, wniosku o przedłużenie obecnej kadencji Prezydencji COGECA o 12 miesięcy, tj. do grudnia 2023. W uzasadnieniu powołał się na wyjątkowo trudną sytuację związaną z kryzysem w sektorze rolnym i spółdzielczym wywołanym m.in. kwestiami agresji Rosji na Ukrainę oraz skutkami tej wojny.

Członkowie COGECA jednogłośnie przedłużyli kadencję Prezydencji.

Skład prezydencji:

PRZEWODNICZĄCY                     Ramón ARMENGOL  Hiszpania

I wiceprzewodnicząca                  Agnieszka MALISZEWSKA  Polska

II wiceprzewodnicząca                 Tiina LINNAINMAA  Finlandia

III wiceprzewodniczący                Thomas MEMMERT  Niemcy

IV wiceprzewodniczący                Leonardo POFFERI  Włochy

V wiceprzewodniczący                  Bernard ADER  Francja

VI wiceprzewodniczący                 Christian HØEGH-ANDERSEN  Dania