Posiedzenie Kapituły XV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich

19 sierpnia, 2022 mateusz Comments Off

W dniu 18 sierpnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się posiedzenie Kapituły jubileuszowego XV Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. Jej obradom zechciała po raz kolejny przewodniczyć Wiceminister Pani Anna Gembicka. W spotkaniu wziął udział także Wiceminister Pan Lech Antoni Kołakowski.

Jest już tradycją tego konkursu, że oceny firm biorących w nim udział, dokonuje zespół niezależnych ekspertów i znawców rynku mleka. Kapituła oceniała przedsiębiorstwa mleczarskie w kilku kategoriach. Najważniejsze z nich to Duże, Średnie i Małe Spółdzielnie, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu,  Przedsiębiorstwo Zielonych Rozwiązań, a po raz pierwszy typowano laureatów w kategorii Działalność Badawczo – Rozwojowa. Po raz drugi natomiast przyznano tytuł Kobieta Biznesu.

Dobór kategorii pozwolił na ocenę branży z wielu stron oraz identyfikację specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw. Podział na przedsiębiorstwa małe, średnie i duże, pozwolił na wyróżnienie firm działających bardziej lokalnie, ale nie mniej efektywnie niż duzi gracze na rynku mleka.

Wszyscy członkowie Kapituły zgodnie zauważyli, że w polskiej branży mleczarskiej jest potężny potencjał rozwojowy, dążenie do ekspansji na światowe rynki, stosowanie rozwiązań wpisujących się w wymogi Zielonego Ładu.

Ogłoszenie decyzji Kapituły oraz wręczenie nagród nastąpi 8 września 2022 roku podczas uroczystej Gali towarzyszącej 19 Międzynarodowemu Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, największej konferencji sektora mlecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącej spółdzielców, prezesów, praktyków oraz wybitnych ekspertów z całego świata.
Udział w tegorocznej edycji potwierdzili już Europejski Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, a także reprezentanci takich instytucji jak: Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych USDA, Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa EDA, Europejskie Stowarzyszenie Handlu Produktami Mleczarskimi Eucolait, europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze COPA-COGECA, czy też TEAM EUROPE.

Projekt „XV Ranking Spółdzielni Mleczarskich” sfinansowany jest z Funduszu Promocji Mleka.