Polska Izba Mleka podjęła działania w sprawie nierzetelnej reklamy

3 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka działając na rzecz swoich członków podjęła działania po otrzymaniu niepokojących sygnałów na temat nowej kampanii reklamowej marki ALPRO promującej produkty plasujące się na rynku jako substytuty przetworów mlecznych. W ocenie PIM reklama ta  jest nie tylko nierzetelna, naruszając przepisy odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i żywienia, ale również wprowadzająca w błąd, co może mieć istotny wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Wątpliwości budzi mianowicie użycie w reklamie stwierdzenia „zdrowy”, sugerować może, że promowane produkty mają specyficzne właściwości, których brakuje produktom bez podobnego oznaczenia. Zastosowanie takiego stwierdzenia w powiązaniu ze zdrowiem, kreuje wyobrażenie o produkcie i jego właściwościach wpływających pozytywnie na stan zdrowia, a taka właściwość powinna  być zweryfikowana  i potwierdzona. Stąd już bardzo blisko do oświadczenia zdrowotnego, którym takie stwierdzenie nie jest. Oznacza bowiem ono, że istnieje związek pomiędzy kategorią żywności, daną żywnością lub jednym z jej składników a zdrowiem. Dodatkowo zauważyć należy, że nie mogą takich oświadczeń wydawać i nie mogą w ten sposób komunikować konsumentom swoich wyrobów producenci branży mleczarskiej w odniesieniu do mleka i produktów mleczarskich.

Jednym z adresatów pisma (oprócz m.in. UOKiK, KRTiT czy nadawców TV), z jakim wystąpiła Polska Izba Mleka był Główny Inspektorat Sanitarny, który w odpowiedzi na ww stanowisko, otrzymanej z Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia GIS, podzielił obawy Polskiej Izby Mleka w przedmiotowej sprawie. GIS powiadomił także o nieprawidłowej reklamie właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o podjęcie odpowiednich działań.

Polska Izba Mleka kontynuuje korespondencję z instytucjami, które mogą interweniować w tej sprawie. Będziemy na bieżąco informować Państwa o sytuacji dotyczącej tego tematu.