Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.10.2020 r. w związku z pismem organizacji mleczarskich w sprawie infrastruktury krytycznej skierowanym do MRiRW z dnia 16.10.2020 r

23 października, 2020 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22.10.2020 r. w związku z pismem organizacji mleczarskich w sprawie infrastruktury krytycznej skierowanym do MRiRW z dnia 16.10.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pismem.