Aktualne informacje dotyczące cen mleka i handlu zagranicznego

23 października, 2020 mateusz Comments Off
We wrześniu br., przy sezonowo niższej podaży mleka, rolnicy otrzymywali wyższą cenę za biały surowiec. Meldunkowy skup mleka wg GUS wyniósł 965,3 mln litrów i był o 2,6 proc. większy niż we wrześniu 2019 r., ale o 5,3 proc. mniejszy od skupu odnotowanego przed miesiącem. Cena skupu mleka netto wyniosła 138,17 zł/100 litrów i wzrosła o 3,7 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W porównaniu do września 2019 roku cena wzrosła o 5,3 proc. (o 6,91 zł za 100 litrów).
We wrześniu br. najwięcej mleka skupiono z województwa podlaskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego – łącznie 571,8 mln litrów. Najwyższą cenę za mleko otrzymywali rolnicy z województwa podlaskiego (147,08 zł/100 litrów), warmińsko-mazurskiego (142,65 zł/100 litrów) oraz lubuskiego 141,48 zł/100 litrów.
– Potwierdza się prognozowany wzrost produkcji – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka. – Trzeba też wziąć pod uwagę, że są to ceny średnie z danego województwa i kraju. Oczywiście są podmioty skupowe płacące swoim rolnikom znacznie wyższe ceny.
Mimo wielu obaw związanych z pandemią i chwilowym zastojem eksportu do krajów trzecich branża odnotowuje dobre wyniki.
W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. przychody z eksportu produktów mlecznych uzyskane przez krajową branżę mleczarską kształtowały się na poziomie wyższym niż rok wcześniej. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń-sierpień 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,6 mld EUR (7,13 mld zł) i była o około 1% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,7 mld EUR (3,17 mld zł), nieznacznie (o 0,4%) mniej.
Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie 0,9 mld EUR (3,96 mld zł), o 1,5% wyższym niż przed rokiem.
Produkty mleczne z Polski tradycyjnie eksportowane były przede wszystkim do UE. W okresie ośmiu miesięcy 2020 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 67%. Wpływy uzyskane z eksportu do UE obniżyły się o 10%, do 1,1 mld EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (18% wartości – 298 mln EUR), Czechy (6% – 102 mln EUR), Holandia i Wielka Brytania (po 5% – odpowiednio 81 mln EUR i 80 mln EUR). Udział wywozu artykułów mleczarskich do krajów WNP od 2014 r. (tj. od momentu wprowadzenia embarga przez Rosję) jest niewielki i w okresie ośmiu miesięcy 2020 r. wyniósł 6%. Jednak łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP była blisko 3-krotnie większa niż w 2019 r. i wyniosła 96 mln EUR. Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych wyniósł 27% wobec 23% rok wcześniej. Największy udział w eksporcie miały Chiny i Algieria (po około 5% wartości wywozu – odpowiednio 75 mln EUR i 73 mln EUR), a także Arabia Saudyjska (2% – 37,5 mln EUR).
– Bez wątpienia wszelkie działania promocyjne i informacyjne prowadzone przez Polską Izbę Mleka w ramach Trade Milk – Mleczne skarby na rynku chińskim mają dziś swoje efekty – dodaje Agnieszka Maliszewska. – Dzięki środkom z Funduszu Promocji Mleka możemy te działania kontynuować i widać, że przynoszą one efekty. Czekamy też na moment, kiedy będziemy mogli uczestniczyć w realnej formule targowej i pojechać do Chin, by po raz kolejny spotkać się z naszymi partnerami. Zanim jednak ten moment nastąpi polskim eksporterom mlecznych produktów przygotowaliśmy w ramach tego programu ofertę ciekawych spotkań wirtualnych. Za miesiąc planujemy kolejne wydarzenie, o którym będziemy lada moment informować – dodaje.
Źródło: https://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/aktualne-informacje-dotyczace-cen-mleka-i-handlu-zagranicznego,190909.html