Pismo KE do krajów trzecich w sprawie wywozu żywności i wpływu COVID-19 na kontrole urzędowe

23 marca, 2020 mateusz Comments Off

Komisja Europejska właśnie poinformowała kraje trzecie  o wyjątkowych środkach, które wprowadziła w celu utrzymania najlepszych warunków kontroli dokumentów w punktach kontroli granicznej UE. Poniżej znajduje się oficjalny list rozwijający różne opcje przekazywania oficjalnych certyfikatów . Zobaczysz, że zeskanowane kopie certyfikatów mogą być akceptowane, pod warunkiem, że obowiązują następujące warunki:

– Zeskanowane kopie są wysyłane pocztą elektroniczną z właściwych organów centralnych TC do BCP.

– Oryginalne papierowe certyfikaty są wysyłane do BCP tak szybko, jak jest to technicznie możliwe

Operatorzy z UE odpowiedzialni za importowane przesyłki będą musieli dostarczyć BCP na piśmie zobowiązanie do przedstawienia oryginalnych certyfikatów w późniejszym etapie, tak szybko, jak będzie to możliwe.

Ponadto BCP mogą rozszerzyć to samo podejście na wszystkie wymiany dokumentów, w przypadku gdyby musieli ograniczyć fizyczne kontakty z operatorami (wysyłanie zeskanowanych kopii certyfikatów pocztą wraz z pisemnym zobowiązaniem, że oryginał zostanie dostarczony na dalszym etapie, tak szybko, jak to możliwe).

 

OFICJALNY LIST KOMISJI EUROPEJSKIEJ