Opinia Polskiej Izby Mleka o F2F na stronie KE

23 marca, 2020 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka jako jedyna polska organizacja branży mleczarskiej zaopiniowała strategię Farm to Fork, zwaną w Polsce „od pola do stołu”, na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowana przez Komisję Europejską strategia „od pola do stołu” ma na celu osiągnięcie europejskiego systemu zrównoważonej żywności, obejmującego trzy jakościowe filary zrównoważonego rozwoju, takie jak: społeczny, żywieniowy, środowiskowy, a także aspektu ekonomicznego. Strategia skupia się na ochronie różnorodności biologicznej, wydajności wody i energii, marnotrawienia żywności, opakowań i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Dzielenie się poglądami na temat strategii jest niezwykle ważne, każdy patrzy w inny sposób, uwzględnia w opinii swój punkt widzenia, dzięki czemu możemy wypracować jak najlepsze rozwiązanie. Wyrażanie opinii pomaga nad pracami przy tworzeniu strategii, pomaga nam lepiej się wzajemnie zrozumieć, co jest niezwykle istotne. – mówi Agnieszka Maliszewska, dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprezydent COGECA.

Chociaż strategia „od pola do stołu” może zapewnić nowe możliwości dla podmiotów działających w łańcuchu żywności, to Komisja musi wyjaśnić, czy „nowe technologie i odkrycia naukowe” będą obejmować Nowe Techniki Hodowli, zgodnie z niedawną decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja musi również wziąć pod uwagę potencjał tych technik w zakresie poprawy zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu żywnościowym. Ponadto należy wyjaśnić, w jaki sposób zamierzamy znacząco ograniczyć stosowanie pestycydów i nawozów w sytuacji, gdy w komunikacie w sprawie Zielonego Ładu nie ma nawet  wzmianki o wykazie „wiarygodnych i realistycznych alternatyw”. Propozycje muszą opierać się na solidnym, naukowym paradygmacie analizy ryzyka oraz na zasadzie ostrożności. Nie możemy mieć bezpieczeństwa żywnościowego bez bezpiecznej żywności. Ponadto należy przestrzegać europejskich norm produkcji, jeśli chodzi o handel i przywóz z krajów trzecich. Przywożona żywność, która nie spełnia odpowiednich unijnych norm środowiskowych, nie powinna być dopuszczona na rynki UE w celu utrzymania równych szans. – pisze Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka w opinii na temat strategii.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną opinią Polskiej Izby Mleka na temat strategii od pola do stoły, która dostępna jest na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12183-Farm-to-Fork-Strategy-/F509349