Pismo do Premiera i Ministra Rolnictwa

28 grudnia, 2020 mateusz Comments Off

#Premier #MRiRW Agnieszka Maliszewska Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprezydent COGECA apeluje o natychmiastowe włączenie do grona osób mogących korzystać z pobytu służbowego w hotelach pracowników serwisu maszyn i urządzeń w zakładach i spółdzielniach mleczarskich. Zdecydowana większość obsługi tych urządzeń zapewniana jest przez międzynarodowe serwisy. Są to wyjątkowo precyzyjne urządzenia, których naprawa lub wymiana wiąże się z koniecznością obsługi przez wyspecjalizowany serwis producenta maszyn. Każdorazowe dłuższe unieruchomienie maszyn przetwórczych w sektorze mleczarskim generować może gigantyczne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa, rolników i w efekcie gospodarki.
W czasie pandemii rolnicy i przetwórcy zapewniają nam ciągłość żywności na stołach. Proszę zatroszczyć się o to, żeby mogli ją produkować bez przeszkód. Dziś poszło w tej sprawie pismo do Premiera i Ministra Rolnictwa.