Organizacje sektora produkcji i przetwórstwa żywności skierowały pismo do Premiera Morawieckiego o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do włączenia naszych zakładów przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej

31 marca, 2020 mateusz Comments Off

Sześć organizacji sektora produkcji i przetwórstwa żywności skierowały pismo do Premiera Morawieckiego o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do włączenia naszych zakładów przetwórczych do Infrastruktury Krytycznej, co zapewni naszych zakładom i ich dostawcom ciągłość produkcji.

Sprawne działanie łańcucha żywnościowego w dobie obecnego kryzysu wymaga współpracy wielu resortów i urzędów.

Zapewnienie ciągłości produkcji oraz odbioru od rolników surowców, w celu ich dalszego przetworzenia jest dziś dla nas priorytetem.