Odpowiedź MZ na pismo ws. włączenia do grona osób mogących korzystać ze służbowego pobytu w hotelach, osób pracujących w serwisie maszyn i urządzeń przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mleczarskiego,

20 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Do Biura Polskiej Izby Mleka wpłynęło pismo z Ministerstwa Zdrowia w sprawie włączenia do grona osób mogących korzystać ze służbowego pobytu w hotelach, osób pracujących w serwisie maszyn i urządzeń przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora mleczarskiego.