Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda uczestnikiem konferencji pt. „Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”.

20 stycznia, 2021 mateusz Comments Off
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Grzegorz Puda potwierdził uczestnictwo w konferencji pt. „Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego”.
Konferencja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 roku o godz. 11:00 w formie online.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@izbamleka.pl do dnia 21.01.2021 ze wskazaniem osoby uczestniczącej.
Na zlecenie Polskiej Izby Mleka zostało wykonane badanie dotyczące wpływu unijnej strategii od Pola do Stołu na rozwój sektora mleczarskiego, które zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka. Podczas konferencji autorzy opracowania dr Piotr Szajner, prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof. dr hab. Hanna Górska-Warsewicz oraz Joanna Nowak, ekspert sektora mleczarskiego przedstawią wnioski zawarte w ocenie.
Realizacja celów zapisanych w strategii „Od pola do stołu” będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Poszczególne cele zapisane w dokumencie będą w różnym zakresie wywierały wpływ na chów bydła mlecznego i przemysł mleczarski, a także na konsumpcję mleka i przetworów mlecznych.