O przyszłości sektora mleka w Europie i Nowej Zelandii

9 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

8 czerwca 2022 r. Agnieszka Maliszewska Pierwsza Wiceprzewodnicząca Cogeca, Dyrektor Polskiej Izby Mleka uczestniczyła w spotkaniu z Ambasador Nowej Zelandii Alaną Hudson.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Pani Ambasador. Rozmowy były skoncentrowane na sektorze mleczarskim w zakresie negocjowanej umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Nową Zelandią. Agnieszka Maliszewska przedstawiła stanowisko największej organizacji skupiającej rolników oraz spółdzielnie w Europie.

– Popieramy zapisy dotyczące handlu międzynarodowego, pod warunkiem że będą one uczciwe, przejrzyste i uwzględniające cele zrównoważonego rozwoju. Oczekujemy, że przyszła strategia otwartej autonomii strategicznej UE-NZ przyczyni się do upowszechnienia uczciwej konkurencji między wszystkimi podmiotami w handlu międzynarodowym. Należy promować zrównoważony rozwój i poszerzać świadomość na poziomie gospodarstw rolnych dotyczących korzyści płynących z handlu. Oprócz tego z Nową Zelandią łączą nas wspólne interesy w zakresie inicjatyw klimatycznych i wykorzystania nowych technologii – powiedziała Agnieszka Maliszewska

Copa-Cogeca opowiada się za wielostronnymi umowami handlowymi. Negocjacje w ramach WTO powinny nadal stanowić podstawę unijnej strategii negocjacji handlowych w sektorze rolnym. Z europejskiego punktu widzenia ważne jest, aby rozmowom na temat norm produkcji i wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju towarzyszyły jasne mechanizmy egzekwowania. Dotyczy to w szczególności sposobu włączenia paryskiego porozumienia klimatycznego do systemu handlu.

Nowe regulacje WTO  w zakresie mechanizmu wyrównywania emisji dwutlenku węgla na granicach również zyskały poparcie komitetów Copa i Cogeca. Dodatkowo popierają inicjatywy Komisji Europejskiej mające na celu modernizację WTO i utrzymanie roli kluczowych organów określających zasady handlu międzynarodowego.

„Z punktu widzenia rolnictwa umowa o wolnym handlu Unii Europejskiej z Nową Zelandią powinna uwzględniać interesy obu stron, szczególnie w zakresie dotyczącym rolnictwa. Umowa ta musi być postrzegana w kontekście programu handlowego UE. Na ogólne stanowisko na temat zachowania balansu w umowie musimy jeszcze poczekać, ponieważ trwają jeszcze ostatnie rozmowy. Z naszego punktu widzenia musimy zwrócić uwagę na najbadziej delikatne aspekty i tematy, takiej jak mleko, wołowina i wino i niektóre owoce. Umowy handlowe muszą przynosić obopólne korzyści. Tu każdy musi być wygrany. Żadna gałąź rolnictwa nie może być pozostawiona sama sobie – dodała Agnieszka Maliszewska.

Rozmowa przebiegła w niezwykle przyjaznej i miłej atmosferze. Kolejne spotkanie zaplanowano w Białymstoku podczas 19 Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w dniach 7-8 września 2022