O polskim i unijnym sektorze mleka z wicepremierem Kowalczykiem

9 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

8 czerwca 2022 r. Agnieszka Maliszewska Pierwsza Wiceprzewodnicząca Cogeca, Dyrektor Polskiej Izby Mleka spotkała się z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym tematem rozmów były działania na arenie międzynarodowej omówienie najważniejszych kwestii związanych z procedowanymi w Komisji Europejskiej i parlamencie Europejskim, tematami  istotnymi z punktu widzenia naszego sektora rolno – spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem branży mleczarskiej.

Jednym z wiodących wątków rozmowy była kwestia dyrektywy  w sprawie emisji przemysłowych.  Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej gospodarstwa rodzinne, które utrzymują powyżej 150 dużych jednostek przeliczeniowych żywego inwentarza, uznawane będą jako „instalacje rolno-przemysłowe”. To jest krok w kierunku maksymalnej biurokratyzacji gospodarstw rodzinnych i obciążanie ich nadmierna ilością dokumentacji.

Rozmowy na ten temat prowadzone są zarówno na płaszczyźnie krajowej, ale przede wszystkim w Brukseli.
– To zdecydowanie za mało. Zaproponowane przeliczenie nie znajduje naszego poparcia. W przypadku gospodarstw rodzinnych jednostka przeliczeniowa żywego inwentarza powinna wynosić znacznie więcej  – podkreśliła Agnieszka Maliszewska

W ramach spotkania zostały poruszone również kwestie dotyczące ogólnego stanu sektora mleczarskiego w Polsce oraz jakie działania należy podjąć w zakresie bezpieczeństwa zakładów i spółdzielni mleczarskich oraz gospodarstw w zapewnieniu dostaw gazu i energii. Każdorazowe obniżenie dostaw tych mediów spowodować może katastrofalne skutki zarówno dla rolnika, jak i dla przetwórcy.

To było bardzo konstruktywne spotkanie – dodała Agnieszka Maliszewska